صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

طی حکمی از سوی محمدرضا قربانی ، مدیر کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش ،صادق زنگنه ابراهیمی به عنوان مدیر گروه فرهنگ و جامعه اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو؛ دربخشی از حکم صادره از سوی مدیرکل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش خطاب به صادق زنگنه ابراهیمی آمده است: انتظار می رود ضمن برنامه ریزی اجرایی و محتوای در راستای اهداف سیاست های رسانه ملی با جدیت و تعامل با سایر مدیران محترم وهنرمندان گرانقدر این مجموعه ، زمینه های رشد و ارتقای کیفی برنامه های نمایشی را بیش از پیش فراهم سازید.

مرتبط با این خبر

  • پخش دو نمایش رادیویی به مناسبت روز جهانی مسجد

  • پخش یک سریال مهیج از رادیو نمایش

  • گرامیداشت شهید محسن حججی در رادیو نمایش

  • "بستنی فروشی نادر" در رادیو نمایش شعبه زد

  • پاسخ به دشمنی های دشمن

  • پخش یک سریال مهیج پلیسی از رادیو نمایش

  • زندگی آرام

  • رادیو نمایش روز " خبرنگار " را گرامی می دارد

  • پی گیری مرگ مشکوک یک دختر در رادیو نمایش

  • تقدیم چهار نمایش رادیویی به پیشگاه امام رضا "ع"