صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از این هفته ، پنج شنبه ها ، برنامه رادیویی «کارگاه تیاتر» از رادیو نمایش پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، انسیه شمس اللهی تهیه کننده برنامه رادیویی «کارگاه تیاتر» درباره این برنامه گفت : این برنامه در قالب یک کارگاه آموزشی متشکل از هنرجو و استاد به متون نمایشی و اشخاص مهمی که درتاریخ نمایش ایران موثر بودند ، می پردازد .
وی ادامه داد: در هر برنامه هنرجویان زیر نطر استاد بخش هایی از متون مهم نمایشی را اتود می زنند البته هنرجویانی که در این برنامه حضور پیدا می کنند ثابت نیستند و در برنامه های مختلف تغییرمی کنند.
«کارگاه تیاتر» به نویسندگی و تهیه کنندگی انسیه شمس اللهی ، مجری کارشناسی بهنود بهلولی و با حضور بازیگران و هنرجویان میهمان ، پنج شنبه ها ساعت 18:00 از رادیو نمایش پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • آقای محتشم با رادیو نمایش خداحافظی می کند

  • افسانه ای از آسیای شرقی موضوع «افسون افسانه» رادیو نمایش

  • «امید جهان» میهمان ماهور رادیو نمایش می شود

  • افسانه ای از آسیای شرقی موضوع «افسون افسانه» رادیو نمایش

  • آقای محتشم با رادیو نمایش خداحافظی می کند

  • نمایش پلیسی-گردشگری «طبیعت گردی» را از رادیو نمایش بشنوید

  • نمایش پلیسی-گردشگری «طبیعت گردی» را از رادیو نمایش بشنوید

  • زندگی «پدر موشکی ایران» را از رادیو نمایش بشنوید

  • زندگی «پدر موشکی ایران» را از رادیو نمایش بشنوید

  • دغدغه های اهالی هنر موضوع «گیومه» را تشکیل می دهند