صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

📽 پخش زنده تجلیل از خبرنگاران وروزنامه نگاران وبرنامه سازان برگزیده هفدهمین دوره جشنواره کتاب ورسانه در موسسه خانه کتاب از شبکه خبر

📽 پخش زنده تجلیل از خبرنگاران وروزنامه نگاران وبرنامه سازان برگزیده هفدهمین دوره جشنواره کتاب ورسانه در موسسه خانه کتاب از شبکه خبر