صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تصاویری زیبا از تمرین نمایش جاده جنگ به کارگردانی جواد پیشگر

تصاویری زیبا از تمرین نمایش جاده جنگ به کارگردانی جواد پیشگروباحضور بازیگران ،آقایان مهدی طهماسبی،محمد رضاعلی،امیرفرحان نیا،مسعودزنوزی وخانم سعیده فرضی