صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دیدار وگفتگو با خانواده شهید اصغر مالکی اولین شهید سازمان صداوسیما به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی وچهلمین سالروز شهادت این شهید عزیزبسیج رادیو نمایش به نمایندگی رادیونمایش ونمایندگان بسیج سازمان

دیدار وگفتگو با خانواده شهید اصغر مالکی اولین شهید سازمان صداوسیما به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی وچهلمین سالروز شهادت این شهید عزیزبسیج رادیو نمایش به نمایندگی رادیونمایش ونمایندگان بسیج سازمان
شایان ذکراست این شهید کارمند رسمی سازمان بودند وهنگامی که قصد داشت جلوی نظامیان رژیم شاه را برای ورود به رادیو بگیرد به ضرب دوگلوله شربت شهادت نوشید.