6 تیر، سالگرد رادیو نمایش

گذری بر ضلع غربی ارگ
درست رو به روی حوض بزرگ میدان پانزدهخرداد
در همسایگی کاخ_گلستان
سردری آجری با کاشی‌های لاجوردی
نخستین ساختمان مستقل رادیو در ایران،

گذری بر ضلع غربی ارگ
درست رو به روی حوض بزرگ میدان پانزده خرداد
در همسایگی کاخ_گلستان
سردری آجری با کاشی‌های لاجوردی
نخستین ساختمان مستقل رادیو در ایران،
و قدیمی ترین واحد آن، #اداره کل هنرهای نمایشی‌ ست که 6 تیرماه سال 1390 خورشیدی بر روی موج اف ام ردیف 107/5 شبکه ای مستقل شد تا هنرفاخر و اصیل نمایش_رادیویی پر قدرت تر از قبل به گوش مخاطب محترم ایرانی برسد
این اصالت را در رادیونمایش، پرنیان تخیل و تفکر بشنوید

1399/04/05
|
19:48
دسترسی سریع