تحلیل آثار آلن سیلیتو در «هزار توی داستان» رادیو نمایش

پنج شنبه این هفته رادیو نمایش در برنامه «هزار توی داستان » به تحلیل و بررسی آثار آلن سیلیتو،فیلم نامه نویس، شاعر و رمان نویس انگلیسی می پردازد.

1401/02/15
|
13:47

به گزارش روابط عمومی رادیو نمایش،آلن سیلیتو یك انگلیسی آداب دان بود. ولی آثارش نشانه های تخیل را در كنار صدای روشن اعتراض و اثبات یگانگی انسان با خود دارند. در واقع این نویسنده خشمگین انگلیسی تنها در آثارش سركشی می كند.
او بیشتر به خاطر اولین رمان «شنبه شب» و «یكشنبه صبح» و اولین داستان كوتاه «تنهایی دونده دو استقامت» شناخته می‌شود كه بر اساس هر دوی این آثار فیلم های سینمایی درخشانی ساخته شده است.
آلن سیلیتو با داستان تنهایی دونده دو استقامت جایزه‌ی ادبی «هاوثورن» را دریافت كرد.
پنجشنبه 15 اردیبهشت ساعت 21 در برنامه «هزارتوی داستان» بهناز بستاندوست داستان «عمو ارنست» را روایت كرده و در بخش كارشناسی همراه با كیهان بهمنی به «تحلیل و بررسی»آثار آلن سیلیتو خواهند پرداخت.گویندگی زندگینامه نویسنده را رضا عمرانی روایت كرده و تهیه كنندگی آن برعهده ژاله محمدعلی است.گفتنی است داستان عموارنست برای اولین بار در ایران توسط دكتر كیهان بهمنی ترجمه شده و در اختیار برنامه «هزارتوی داستان» قرار گرفته است.

دسترسی سریع