سخنگوی دولت سیزدهم در رادیو نمایش:پرداخت بیش از بیست و هشت هزار میلیارد تومان وام ازدواج

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم دربرنامه «استودیو هشت » رادیو نمایش از پرداخت بیش از بیست و هشت هزار میلیارد تومان وام ازدواج به متقاضیان خبر داد.

1401/04/12
|
19:16

به گزارش روابط عمومی رادیو نمایش،سخنگوی دولت سیزدهم در ادامه افزود: یكی از نكاتی كه در حوزه وام ازدواج وجود داشت این بود كه نظام بانكی در گذشته سخت گیری زیادی نسبت به متقاضیان داشته است كه خوشبختانه در دولت سیزدهم عملكرد بانك ها در زمینه پرداخت وام ازدواج به مراتب بهتر شده است و با دستور رئیس جمهور،سرعت بیشتری نیز خواهد گرفت.

بهادری جهرمی تأكید كرد: یكی از برنامه های جدی دولت آن بوده كه بانك مركزی و وزارت اقتصاد را مامور نظارت در روند پرداخت تسهیلات بانكی كرده است تا زوجین بتوانند موضوعات متعدد را به عنوان وثیقه و ضامن قرار دهند و چنانچه بانكی در پرداخت تسهیلات مرتكب تخلف شد حتما با آن برخورد قاطع شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس رئیس جمهور بانك مركزی را ملزم كرد كه ظرف پانزده روز آیین نامه ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج تهیه كند تا بر اساس آن زوجین بدانند ظرف چه مدتی وامشان پرداخت می شود.

سخنگوی دولت همچنین خبر داد : از این پس دستگاه های اجرایی در چارچوب آیین نامه ای تدوین شده مكلف می شوند محیط های رفاهی و فرهنگی خود را برای برگزاری مراسم ازدواج دراختیار زوج های جوان قرار دهند تا از این طریق بخشی از هزینه هایشان كاهش یابد.

بهادری جهرمی در پایان گفت : در حوزه مسكن نیز قرار است طی چهارسال ، چهار میلیون مسكن داشته باشیم كه خوشبختانه این روزها در حال پیشرفت و پی گیری است.

دسترسی سریع