پیام مدیركل هنرهای نمایشی رادیو به مناسبت روز قلم

محسن سوهانی مدیر كل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش در پیامی روز قلم را به صاحبان قلم نمایش های رادیویی تبریك گفت.

1401/04/15
|
14:55

به گزارش روابط عمومی رادیو نمایش در متن این پیام آمده است:

به نام صاحب یگانه قلم هستی بخش

ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ…
جان مایه ی اندیشه و رسانه قلم است، و نقش نویسنده، به ویژه در هنرهای نمایشی بی بدیل. از این رو نكوداشت نویسندگان ریشه ای دیرین در فرهنگ مرز و بوممان دارد.
بنابر یك اسطوره ی ایرانی كه دلیل نامگذاری روز قلم است: هوشنگ، پادشاه پیشدادی در روز 13 تیرماه(جشن تیرگان) نویسندگان را جمع كرد و به پاسداشت آن‌ها پرداخت.
در بین اهالی قلم، می توان نویسندگان ادبیات داستانی و هنرهای نمایشی را “سروش تحول آفرین” نامید چرا كه ضمن پیوند خلاقانه ی اندیشه و فرهنگ با روایت جذاب به واسطه ی قلمی هستی بخش به كالبد جامعه، نقش بنیادینی در گفتمان سازی، به مثابه خشت اول توسعه ی فرهنگ اجتماعی ایفا می كنند.
روز نمادین قلم را بهانه می كنم برای بوسه بر دستان هنرمند نویسندگان شریف، دغدغه مند، آرمانگرا و وفادار به ارزش های هویتی ملی میهنم، خاصه نمایش نامه نویسان رادیویی، كه عاشقانه و بی ادعا با اعجاز قلم بر كالبد صدا می دمند تا بر تارك سپهر درخشان فرهنگ ایرانی-اسلامی ماندگار شود.
اندیشه ی تان پویا و قلمتان مانا باد.

ارادتمند
محسن سوهانی
مسئول هنرهای نمایشی رادیو و رادیونمایش

دسترسی سریع