جشنواره رادیو نمایش موفق به دریافت جایزه ی جشنواره كتاب و رسانه شد

دربخش پانزدهمین دوره جشنواره كتاب و رسانه ، تهیه كننده رادیو نمایش ، در بخش برنامه های تركیبی –رادیویی جایزه دریافت كرد.

1395/09/06
|
19:09

به گزارش روابط عمومی اداره كل هنرهای نمایشی رادیو ، در بخش برنامه های تركیبی –رادیویی ، اشرف السادات اشرف نژاد تهیه كننده نمایش «دستفروشی كه اسرار ثروتمندشدن را می‌فروخت»، برای پرداخت هنرمندانه به نقش مهم كتاب در زندگی انسان جایزه گرفت.
گفتنی است این نمایش با هنرمندی بازیگران اداره كل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده است.

دسترسی سریع