«ساختار شناسی در نمایش رادیویی»موضوع این هفته «ارغنون» رادیو نمایش

«ساختارشناسی درنمایش رادیویی» موضوع این هفته برنامه «ارغنون » رادیو نمایش شد.

1399/06/24
|
13:19

به گزارش روابط عمومی رادیو نمایش، جهانشاه آل محمود مجری کارشناس برنامه «ارغنون» ضمن اعلام این مطلب گفت: این هفته درباره مفهوم ساختارشناسی و اینکه چگونه این مقوله به ادبیات داستانی ما وارد شد و همچنین تأثیر آن در نمایش رادیویی با فرهاد امینی ،نمایشنامه نویس و مدرس دانشگاه گفت و گو می شود.
وی در پایان تأکید کرد: به طور کلی ساختارشناسی به طور گسترده چه در ادبیات و چه در نمایش رادیویی موضوع این هفته برنامه «ارغنون» است.
«ارغنون» به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد و مجری کارشناسی جهانشاه آل محمود ، پنج شنبه ها ساعت 21:00 از رادیو نمایش پخش می شود.


دسترسی سریع