گفت و گو با منصور ضابطیان در رادیو نمایش

منصور ضابطیان در گفت و گو با استودیو هشت رادیو نمایش درباره سفرهایش گفت.

1399/08/27
|
14:52

به گزارش روابط عمومی رادیو نمایش، منصور ضابطیان در گفت و گو با استودیو هشت در مورد سفرهایش گفت : قبل از اینکه سفرهای خارج از مرز داشته باشد ، ایران را گشته بود اما این موضوع را که اکثرا می گویند " اول باید همه جای ایران را دید ، تا بعد به سرزمین های دیگر رفت " را قبول ندارد چون طبیعتا ایران اینقدر بزرگ است که هرچقدر در آن بگردیم تمام نمی شود و اگر منتظر باشیم تا کل ایران را ببینیم و بعد در بقیه جهان سفر کنیم ، به عمرمان قد نمی دهد و موضوع جهانگردی الزاما به معنی سفر رفتن ولذت بردن نیست ، شناخت فرهنگ ها و آداب و رسوم های دیگر به انسان چیزهای زیادی را یاد می دهد و انسان را بیشتر عاشق سرزمین خودش می کند ، بنابراین وی سفرهای خارج از ایرانش را به عنوان یک کلاس درس اجتماعی می داند .
وی همچنین افزود : تفاوت های اقلیمی در ایران بسیار بی نظیر است همانطور که به تازگی از سفر سمنان برگشته بود ، از گرمسار تا شاهرود در یک استان نسبتا کوچکِ ایران شاهد اقلیم های متفاوتی از کویر و کوه ، برف ، باران و ... بود .
ضابطیان در جواب این سوال که اگر قرار باشد چیزی از ایران به دنیا معرفی کند ، آن چه چیزی است ، گفت : در سفرهایش سعی می کند سفیر ایران باشد ، بدون اینکه بخواهد تعصبات ناسیونالیستی داشته باشد،بنابراین سعی می کند بیش از هرچیزی با یک اخلاق و رفتار درست سفیر سرزمینش در کشورهای دیگر باشد .
وی در آخر در مورد موضوع برنامه که اگر قرار باشد در کنار یکی از آثار تاریخی ایران عکس یادگاری بگیرید ، آن اثر کدام است و چرا ، افزود : یکی از گرفتاری های ما تعداد بیشمار آثار تاریخی است و متاسفانه قدر این ها به درستی دانسته نمی شود .
وی در جواب این سوال همچنان افزود ؛ اگر قرار باشد در کنار یک اثر تاریخی عکس بگیرد ، با توجه به اینکه مردم بیشتر آثار تاریخیِ معروف را می شناسند ، ترجیح می دهد در یک شهر مهجور عکس بگیرد بنابراین به شهر سیراف در استان هرمزگان می رفت و در کنار ویرانه های باقی مانده از دوران ساسانیان ، که مردم آن را کمتر می شناسند ، عکس می گرفت .

دسترسی سریع