خلقیات ایرانیان از نگاه تاریخی در«تلخ تر ازعسل» رادیو نمایش

هر هفته پنج شنبه ها شنونده برنامه زنده رادیویی «تلخ تر ازعسل» از رادیو نمایش باشید.

1400/04/14
|
14:06

به گزارش روابط عمومی رادیو نمایش، ریحانه یزدان دوست تهیه کننده این برنامه رادیویی گفت:در برنامه ی مجله ای « تلخ تر از عسل» ،موضوع محوری آسیب شناسی «خلقیات ما ایرانیان» از نگاه تاریخ است. مجله ی « تلخ تر از عسل» با مقدمه ای با عنوان «دو کلمه حرف حساب»طرح موضوع می کند. در هر برنامه یکی از خصلتهاو خصوصیات منفی ایرانی ها را با مضمون طنز و با استناد به منابع تاریخی ، اعم از سفرنامه های شاردن ، تاورنیه، مونتسکیو و منابع و مرجع های تاریخ ایران مطرح می شودوتمام روایتها و نمایشها پیرامون خصلت یا خلق و خویی خواهد بود که مورد نقد قرار می گیرد.
وی افزود:علاوه بر موضوع محوری و نمایشهای مرتبط با آن آیتمهایی نیز جهت ایجاد تنوع و سرگرمی در برنامه در نظر گرفته شده است.
«تلخ تر از عسل» به تهیه کنندگی ریحانه یزدان دوست،نویسندگی فاطمه حاتمی،ریحانه یزدان دوست،گویندگی فاطمه نیرومند،امیر زنده دلان و کارشناسی خسرو معتضد،پنج شنبه ها ساعت 9:00 صبح به صورت زنده از رادیو نمایش پخش می شود.
تتهیه و تنظیم: فاطمه محمودی کنزق

دسترسی سریع