کارگاه تئاتر پنج شنبه ها از ساعت 19:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو نمایش

كارگاه تئاتر

پیشینه ی تکیه دولت در«کارگاه تیاتر» رادیو نمایش

«کارگاه تیاتر»پنج شنبه این هفته به پیشینه ی تکیه دولت می پردازد.

1399/06/25
|
14:10

به گزارش روابط عمومی رادیو نمایش ، انسیه شمس اللهی تهیه کننده برنامه رادیویی «کارگاه تیاتر» ضمن اعلام این مطلب افزود: تکیه ها از جمله مهمترین آنها تکیه دولت، مکان ها ی مهم اجرای تعزیه و شبیه خوانی بوده اند و در این قسمت درباره ی پیشینه ی تکیه دولت، انگیزه های ساخته شدنش و جزئیات و معماری این بنا صحبت می شود.
«کارگاه تیاتر» به تهیه کنندگی انسیه شمس اللهی ، کارشناسی بهنود بهلولی و با هنرمندی محمد موفق اصل، نیکا قاسمی، هانیه رحیمی و مهران رجبعلی، پنج شنبه 27 شهریور 99 ساعت 19از رادیو نمایش پخش می شود.

دسترسی سریع
کارگاه تئاتر