هزارتوی داستان پنجشنبه ها ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو نمایش

هزارتوي داستان

بررسی آثار ارسكین كالدول در رایو نمایش

این برنامه از هزارتوی داستان رادیو نمایش به آثار اِرسكین كالدول نویسنده ی برجسته آمریكایی اختصاص دارد.

1400/10/15
|
11:39

به گزارش روابط عمومی رادیو نمایش،شهرت كالدول ،وامدار نثر ساده ولی تاثیرگذارش در به تصویر كشیدن سیمای فقر و نابسامانی زندگی مردم جنوب آمریكا به خصوص سیاه پوستان بود.
ارسكین كالدول یكی از پرخواننده‌ترین نویسندگان قرن بیستم آمریكاست. آثار او به چهل و سه زبان مختلف و به تعداد 80 میلیون نسخه انتشار یافته است. نمایشی كه بر اساس رمان معروف او با عنوان جاده تنباكو در برادوی روی صحنه آمد مدت هفت سال و شش ماه پیایی هرشب به اجرا در می آمد.
كالدول در مجموع 25 رمان، 150 داستان كوتاه و 12 جلد كتاب غیرداستانی نوشته است. از مطرح ترین آثار او می توان از جاده تنباكو یك وجب خاك خدا تعظیم به خورشید فروزان غوغای ژوئیه وچراغی برای شبانگاه شكار یك سیاه پوست و مجموعه قصه های بابام نام برد.
پنجشنبه 16 دی و بازپخش دوشنبه 20 دی ساعت 21 در برنامه هزارتوی داستان بهناز بستاندوست داستان «آخرین تصویر » نوشته كالدول را روایت كرده و در بخش كارشناسی همراه باكیهان بهمنی به تحلیل و بررسی این اثر خواهند پرداخت.گویندگی زندگینامه نویسنده را رضا عمرانی روایت كرده و تهیه كنندگی آن برعهده ژاله محمدعلی است.

دسترسی سریع
هزارتوی داستان