هزارتوی داستان پنجشنبه ها ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو نمایش

هزارتوي داستان

بررسی و تحلیل آثار ایتالو كالوینو در رادیو نمایش

آثار ایتالو كالوینو، داستان نویس ایتالیایی در رادیو نمایش تحلیل می شود.

1400/12/09
|
16:43

به گزارش روابط عمومی رادیو نمایش،این هفته با هزارتوی داستان به دنیای فانتزی و خیال انگیز ایتالو كالوینو سفر خواهیم كرد كه فضای انتقادی آثارش او را به یكی از مهم ترین داستان نویس ایتالیا در قرن بیستم مبدل كرده است.
آثارو دنیای گسترده و متنوع او همواره مورد توجه منتقدان و اندیشمندان قرار گرفته است . رولان بارت ضمن اشاره به گرایش های پست مدرنیستی حائز اهمیت كالوینو، آثار او را در موازات بورخس بررسی می كند و معتقد است قدرت خلاقیت و ذهنیت متمایز كالوینو باعث شده آثارش به شكلی صریح و بی پرده و بدون پیروی از اصول و قواعد مرسوم ، اما با دقت و وسواس خیره كننده ای نگاشته شوند.
اومبرتو اكو نویسنده و اندیشمند هموطن كالوینو در مقاله‌ای تحتِ عنوان "نقش روشنفكران" از كتاب بارون درخت‌نشین و پرسوناژ اصلی آن به عنوان یكی از كلیدهای مهم درك مسئولیت روشنفكران نام می‌‌بردو مطالعه آثار كالوینو را به همه توصیه می‌كند.
پنجشنبه 5 اسفند و تكرار دوشنبه 9 اسفند ساعت 21 در برنامه «هزارتوی داستان» بهناز بستاندوست داستان های
« آدم به درد نخور» و «گوسفند سیاه» را روایت كرده و در بخش كارشناسی همراه با كیهان بهمنی به «تحلیل و بررسی» آثار كالوینو خواهند پرداخت.گویندگی زندگینامه نویسنده را رضا عمرانی روایت كرده و تهیه كنندگی آن برعهده ژاله محمدعلی است.

دسترسی سریع
هزارتوی داستان