روی موج نمایش شنبه تا چهارشنبه 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

روي موج نمايش

سوال قسمت دوم

پاسخ صحیح را تا ساعت 18:30 امروز به شماره پیامك 300001075 ارسال كنید.
نام برنده این قسمت فقط از طریق سایت رادیو نمایش اعلام می شود،
و تنها از طریق شماره 33914142-021 با برنده تماس خواهیم گرفت.

1399/02/07
|
09:04

نام بازیگر تعزیه چیست ؟
1-شبیه خوان
2- ناظم البكاء
3- معین البكاء
4- موافق خوان

دسترسی سریع
روی موج نمایش