روی موج نمایش شنبه تا چهارشنبه 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

روي موج نمايش

سوال قسمت سوم

پاسخ صحیح را تا ساعت 18:30 امروز به شماره پیامك 300001075 ارسال كنید.
نام برنده این قسمت فقط از طریق سایت رادیو نمایش اعلام می شود،
و تنها از طریق شماره 33914142-021 با برنده تماس خواهیم گرفت.

1399/02/08
|
08:01

معلم بزرگ تئاتر ایران لقب كیست؟
1-ركن الدین خسروی
2- حمید سمندریان
3- مصطفی اسكویی
4- مهین اسكویی

دسترسی سریع
روی موج نمایش