روی موج نمایش شنبه تا چهارشنبه 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

روي موج نمايش

سوال قسمت پنجم

پاسخ صحیح را تا ساعت 18:30 امروز به شماره پیامك 300001075 ارسال كنید.
نام برنده این قسمت فقط از طریق سایت رادیو نمایش اعلام می شود،
و تنها از طریق شماره 33914142-021 با برنده تماس خواهیم گرفت.

1399/02/10
|
18:25

شروع پدیده تئاتر و بازیگری در ایران ریشه در كدام مراسم آئینی دارد؟
1-تعزیه
2-كوسه برنشین
3-سوگ سیاوش
4- نوروز خوانی

دسترسی سریع
روی موج نمایش