روی موج نمایش شنبه تا چهارشنبه 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

روي موج نمايش

پرسش ششم

پاسخ صحیح را تا ساعت 18:30 امروز به شماره پیامك 300001075 ارسال كنید.
نام برنده این قسمت فقط از طریق سایت رادیو نمایش اعلام می شود،
و تنها از طریق شماره 33914142-021 با برنده تماس خواهیم گرفت.

1399/02/13
|
18:14

اولین تراژدی نویس تئاتر جهان كیست؟
1-هومر
2- ویلیام شكسپیر
3- تسپیس
4-سوفوكل

دسترسی سریع
روی موج نمایش