روی موج نمایش شنبه تا چهارشنبه 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

روي موج نمايش

پرسش هشتم

پاسخ صحیح را تا ساعت 18:30 امروز به شماره پیامك 300001075 ارسال كنید.
نام برنده این قسمت فقط از طریق سایت رادیو نمایش اعلام می شود،
و تنها از طریق شماره 33914142-021 با برنده تماس خواهیم گرفت.

1399/02/15
|
18:23

بنیان گذار دانشكده دراماتیك چه كسی است؟
1 – حمید سمندیان
2 – استاد ركن الدین خسروی
3 – دكتر فروغ
4 – دكتر نامداری

دسترسی سریع
روی موج نمایش