روی موج نمایش شنبه تا چهارشنبه 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

روي موج نمايش

پرسش نهم

پاسخ صحیح را تا ساعت 18:30 امروز به شماره پیامك 300001075 ارسال كنید.
نام برنده این قسمت فقط از طریق سایت رادیو نمایش اعلام می شود،
و تنها از طریق شماره 33914142-021 با برنده تماس خواهیم گرفت.

1399/02/17
|
09:20

شب بازی نام دیگر كدام گونه نمایش است ؟
1 – خیمه شب بازی
2 – معركه گردانی
3 – سیاه بازی
4 – پرده خوانی

دسترسی سریع
روی موج نمایش