روی موج نمایش شنبه تا چهارشنبه 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

روي موج نمايش

پرسش یازدهم

پاسخ صحیح را تا ساعت 18:30 امروز به شماره پیامك 300001075 ارسال كنید.
نام برنده این قسمت فقط از طریق سایت رادیو نمایش اعلام می شود،
و تنها از طریق شماره 33914142-021 با برنده تماس خواهیم گرفت.

1399/02/21
|
13:32

كدامیك از اثار زیر از نمایش های اكبر رادی بشمار نمیرود ؟
1 – فرش خیس
2 – گلدونه خانوم
3 – روزنه ی ابی
4 – پلكان

دسترسی سریع
روی موج نمایش