روی موج نمایش شنبه تا چهارشنبه 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

روي موج نمايش

پرسش دوازدهم

پاسخ صحیح را تا ساعت 18:30 امروز به شماره پیامك 300001075 ارسال كنید.
نام برنده این قسمت فقط از طریق سایت رادیو نمایش اعلام می شود،
و تنها از طریق شماره 33914142-021 با برنده تماس خواهیم گرفت.

1399/02/22
|
08:35

شروع پدیده تئاتر و بازیگری در ایران ریشه در كدام مراسم آئینی دارد ؟
1 – تعزیه
2 – كوسه برنشین
3 – سوگ سیاوش
4 – نوروز خوانی

دسترسی سریع
روی موج نمایش