روی موج نمایش شنبه تا چهارشنبه 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

روي موج نمايش

پرسش پانزدهم

پاسخ صحیح را تا ساعت 18:30 امروز به شماره پیامك 300001075 ارسال كنید.
نام برنده این قسمت فقط از طریق سایت رادیو نمایش اعلام می شود،
و تنها از طریق شماره 33914142-021 با برنده تماس خواهیم گرفت.

1399/02/24
|
12:30

كتاب مكتب های ادبی توسط كدام محقق ایرانی تدوین شده است ؟
1 – رضا سیدحسینی
2 – دكتر جابر عناصری
3 – دكتر فرهاد ناظرزاده
4 – دكتر پروانه مژده

دسترسی سریع
روی موج نمایش