جغد بارون زده

🕰️ از 16 آبان ساعت 1:30بامداد
🕒 تكرار همانروز ساعت 22

1400/08/16
|
13:7

📋سردبیر: ایوب آقاخانی 🎬كارگردان: رامین پورایمان 📑نویسنده: علی مست علی 🎧تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم 🕹️افكتور: نرگس موسی پور 🎤صدابردار: محمدرضا محتشمی 🎞️ساخت تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: مهرداد عشقیان، فریبا متخصص، شهین نجف زاده، مینو جبارزاده، محمدرضا قلمبر، شیما جان قربان، بهناز بستان دوست، مجید حمزه، احمد هاشمی، نگین خواجه نصیر، مهرخ افضلی، محسن بهرامی، سیما رستگاران، عباس شادروان، كامیار محبی، بیوك میرزایی، احمد لشینی، بهادر ابراهیمی، مونا صفی، مروارید كریم پور

دسترسی سریع