سام و نریمان

🕰️ از 27 آذر ساعت 3 بامداد
🕒 تكرار همانروز ساعت 13

1400/09/27
|
13:33

📋سردبیر: شهلا دباغی 🎬كارگردان: مهدی نمینی مقدم 📑نویسنده: فاطمه حسن وند 🎧تهیه كننده: زهرا عبدالله زاده 🕹️افكتور: نرگس موسی پور 🎤صدابردار: فرزاد شریفی 📽️تصویربردار: محمد وكیلی اقدم 🎞️ساخت تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: بهرام سروری نژاد، محمدرضا قلمبر، سیما خوش چشم، سعیده فرضی، امیر زنده دلان، محمد شریفی مقدم، سینا نیكوكار، احمد هاشمی، محمد مجدزاده، رامین پورایمان، محمودرضا قدیریان، معصومه عزیزمحمدی

دسترسی سریع