شرط عقل

🕰️ از 28 خرداد ساعت 2:30 بامداد
🕒 تكرار همانروز ساعت 11:15

1401/04/01
|
15:34

🎬 كارگردان: امیر زنده دلان 📑نویسنده: علیرضا غنچی فشكی 🎧تهیه كننده: نوید جولایی 🕹️افكتور: نازنین حسن‌پور 🎤صدابردار: علی حاجی نوروزی 🎞️ تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: حمید یزدانی، بهادر ابراهیمی، محمد آقامحمدی، شمسی صادقی، سعید سلطانی، محمد شریفی مقدم، مجتبی طباطبایی، محمد رضاعلی، كرامت رودساز، شهریار حمزیان

دسترسی سریع