پا ضربی

🕰️ از 28 اسفند 6:15 صبح

1401/01/16
|
13:56

🎧تهیه كننده: عطیه گلی 🎤 گوینده: پیمان شیخی 🎙 خواننده: سعید سلطانی 🗒️نویسنده: سعید سلطانی، ابوالفضل طاهری 🎼نوازنده ضرب: امین بختیاری 📽️تصویربردار: محمد وكیلی اقدم 🎞️ساخت تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان

دسترسی سریع