عیارنامه

🕰️ از 17 اردیبهشت ساعت 22:30
🕒 تكرار از 18 اردیبهشت ساعت 1:30 بامداد

1401/02/17
|
11:11

🗒️سردبیر: مجید نظری نسب 🎬 كارگردان: رضا عمرانی 📑نویسنده: علی دنیوی ساروی 🎧تهیه كننده: فرشاد آذرنیا 🕹️افكتور: نرگس موسی پور 🎤صدابردار: جعفر جودتی 📽️تصویربردار: محمد وكیلی اقدم 🎞️ تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: محمد آقامحمدی، محسن بهرامی، محمد پورحسن، مهرداد مهماندوست، بهناز بستان دوست، سعید سلطانی، امیر فرحان نیا، شیوا رفیعیان، شیما جانقربان، حمید یزدانی، محمد رضاعلی، شهریار حمزیان، احمد لشینی، محمد مجدزاده، رضا عمرانی

دسترسی سریع