نابغه دفاع

🕰️ از 31 اردیبهشت ساعت 23
🕒 تكرار 1 خرداد ساعت 2 بامداد

1401/03/02
|
11:19

🎬 كارگردان: بهرام سروری نژاد 📑نویسنده: زهرا كولیوند 🎧تهیه كننده: فرشاد آذرنیا 🕹️افكتور: نازنین حسن پور 🎤صدابردار: جعفر جودتی 📽️تصویربردار: محمد وكیلی اقدم 🎞️ تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: محمدرضا قلمبر، شهریار حمزیان، كامیار محبی، پریسا مقتدی، شیما جانقربان، امیر زنده دلان، بهرام سروری نژاد، محمد رضاعلی، قربان نجفی، مونا صفی، حمید یزدانی

دسترسی سریع