از هیچ به همه چیز

🕰️ از 7 خرداد ساعت 3 بامداد
🕒 تكرار همانروز ساعت 15

1401/03/09
|
11:26

📋نویسنده و سردبیر: مجید نظری نسب 🎬 كارگردان: رامین پورایمان 🎧تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد 🕹️افكتور: نازنین حسن پور 🎤صدابردار: محمدرضا محتشمی 🎞️ تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: محمدرضا قلمبر، امیر فرحان نیا، محسن بهرامی، حمید یزدانی، بیوك میرزایی، محمد شریفی مقدم، سعید مقدم، مجید حمزه، كرامت رودساز، بهادر ابراهیمی، سینا نیكوكار، احمد لشینی، كامیار محبی، محمد آقامحمدی، امیر زنده دلان، بهناز بستان دوست، مینو جبارزاده، مونا صفی

دسترسی سریع