آوانتاژ

🕰️ از 21 خرداد ساعت 3 بامداد
🕒 تكرار همانروز ساعت 15

1401/03/21
|
16:7

📋سردبیر: مجید نظری نسب 🎬 كارگردان: سعیده فرضی 📑نویسنده: زینب آرمند 🎧تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم 🕹️افكتور: محمدرضا قبادی فر 🎤صدابردار: مجید آیینه 🎞️ تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: مهرداد مهماندوست، سیما رستگاران، نورالدین جوادیان، محمد رضاعلی، قربان نجفی، بهادر ابراهیمی، مروارید كریم پور

دسترسی سریع