خانه امید

🕰️ از 4 تیر ساعت 2 بامداد
🕒 تكرار همانروز ساعت 23:30

1401/04/07
|
14:4

📋سردبیر: فرهاد امینی 🎬 كارگردان: مینو جبارزاده 📑نویسنده: امیرحسین امیدی 🎧تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد 🕹️افكتور: نازنین حسن‌پور 🎤صدابردار: جعفر جودتی 📷تصویربردار: محمد وكیلی اقدم 🎞️ تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: نازنین مهیمنی، شهین نجف زاده، نوشین حسن زاده، نورالدین جوادیان، فریده دریامج، محمد پورحسن، صفا آقاجانی، باقر كریم پور، معصومه عزیزمحمدی، مرضیه صدرایی، رامین پورایمان، عباس شادروان، مسعود زنوزی راد، مجید حمزه، احمد لشینی

دسترسی سریع