اسرار نوژه

🕰️ از 18 تیر ساعت 23
🕒 تكرار روز بعد ساعت 3 بامداد

1401/04/20
|
13:10

🎬 كارگردان: امیر زنده دلان 📑نویسنده: زهرا كولیوند 🎧تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد 🕹️افكتور: نازنین حسن پور 🎤صدابردار: حیدر صفدری 🎞️ تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: مهدی نمینی مقدم، بهادر ابراهیمی، محمد رضاعلی، عباس توفیقی، امیر فرحان نیا، شمسی صادقی، شیرین سپهراد، محمد آقامحمدی، سینا نیكوكار، امیر زنده دلان

دسترسی سریع