به رنگ خورشید

🕰️ *از 8 مرداد ساعت 1 بامداد*
🕒 *تكرار همانروز ساعت 22*

1401/05/11
|
13:32

📋سردبیر: *فرهاد امینی* 🎬 كارگردان: *میرطاهر مظلومی* 📑نویسنده: *مجید حیدری* 🎧تهیه كننده: *مهدی نمینی مقدم* 🕹️افكتور: *نرگس موسی پور* 🎤صدابردار: *حیدر صفدری* 🎞️ تیزر: *امیر شعیبی* 🖌️گرافیك: *احسان پیرولیان* 🎭هنرمندان: *فریبا متخصص، مجید حمزه، معصومه عزیزمحمدی، مونا صفی، احمد لشینی، حمید یزدانی، رامین پورایمان، ناهید مسلمی، فریدون محرابی، ایوب آقاخانی، سعیده فرضی، مجید سهرابی، علی میلانی، محمد رضاعلی، راضیه مومیوند، محمد پورحسن*

دسترسی سریع