بهادران تنگستان

🕰️ *از 12 شهریور ساعت 22*
🕒 *تكرار روزبعد ساعت 3 بامداد*

1401/06/25
|
18:43

📋سردبیر: *مجید نظری نسب* 🎬 كارگردان: *محمد پورحسن* 📑نویسنده: *علی دنیوی ساروی* 🎧تهیه كننده: *شهریار كرمی* 🕹️افكتور: *نازنین حسن پور* 🎤صدابردار: *جعفر جودتی* 🎞️ تیزر: *امیر شعیبی* 🖌️گرافیك: *نیما شمس الدین* 🎭هنرمندان: *رضا عمرانی، كرامت رودساز، میرطاهر مظلومی، فریبا متخصص، شیما جانقربان، مجید حمزه، بهرام سروری نژاد، بهادر ابراهیمی، محمد پورحسن، محمد شریفی مقدم، سعید سطانی، فرشید صمدی پور، عباس توفیقی، فریبا طاهری، عباس شادروان، حمید یزدانی*

دسترسی سریع