سمیرا

🕰️ *26 شهریور ساعت 6:30*
🕒 *تكرار همانروز ساعت 16*

1401/07/16
|
13:22

🎬 كارگردان: *سعیده فرضی* 📑نویسنده: *زهرا كولیوند* 🎧تهیه كننده: *اشرف السادات اشرف نژاد* 🕹️افكتور: *نرگس موسی پور* 🎤صدابردار: *حیدر صفدری* 🎞️ تیزر: *امیر شعیبی* 🖌️گرافیك: *احسان پیرولیان* 🎭هنرمندان: *نازنین مهیمنی، امیر فرحان نیا، سوسن مقصودلو، مهرخ افضلی، عبدالعلی كمالی*

دسترسی سریع