حلقه گمشده از 14 فروردین 20:15 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

حلقه گمشده

حلقه گمشده

قتلی اتفاق می افتد و هلمز مشخصات قاتل را حدس میزند كه در این بین قتل دیگری اتفاق می افتد...

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 14 فروردین

ساعت پخش برنامه: 20:15

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
حلقه گمشده