پرنده آبی از 14 فروردین 22:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پرنده آبي

پرنده آبی

داستان تخیلی - پیرزنی به پسر و دختری می گوید به وسیله الماسی كه به آنها می دهد می توانند روح همه چیز حتی اشیاء را ببینند و به شهر یادگار بروند تا بتوانند روح پدربزرگ و مادربزرگشان را ببینند و در مسیر پرنده آبی را پیدا كنند تا...

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 14 فروردین

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پرنده آبی