خواب گران از 28 فروردین 8:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

خواب گران

خواب گران

شایان مسئول حساب های خانواده پیرآذر است و برای حساب سازی و كلاهبرداری از آن نقشه كشیده استو قصد دارد فردی را با فریبكاری متهم جلوه دهد

كارگردان حمید منوچهری
تهیه كننده محمد مهاجر
نویسنده حمیدرضا عباسی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 28 فروردین

ساعت پخش برنامه: 8:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
خواب گران