چراغ خاموش از 4 اردیبهشت 22:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

چراغ خاموش

چراغ خاموش

نمایش رادیویی

كارگردان حمید منوچهری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 4 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
چراغ خاموش