جاده كاغذی از 11 اردیبهشت 8:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

جاده كاغذي

جاده كاغذی

گوشه ای از مبارزات میرمهنای دوغابی بر علیه استعمارگران

كتابخوان ایوب آقاخانی
تهیه كننده علی بهرامی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 11 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 8:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جاده كاغذی