چند ضلعی از 25 اردیبهشت 6:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

چند ضلعي

چند ضلعی

احمد شفیعی معلمِ بازنشسته سه فرزند دارد كه بهرام و بهاره پسر و دختر بزرگش هر دو دانشجو هستند و بهروز پسر كوچكتر سالِ آخر دبیرستان است ، خانواده شفیعی اگر چه علائق و سلیقه های مختلفی با هم دارند ولی در كنار هم زندگی آرام و خوبی دارند و ...

كارگردان مهرداد مهماندوست
تهیه كننده مهدی نمینی مقدم
نویسنده مجید حیدری
افكتور فاطمه حسن پور
صدا بردار مجید آیینه
بازیگران
شمسی صادقی
محمد آقا محمدی
بهادر ابراهیمی
رضا عمرانی
شیما جانقربان
امیر زنده دلان
مینو جبار زاده
محمد رضا قلمبر
حمید یزدانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 25 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 6:15

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
چند ضلعی