پلاك سیزده از 2 خرداد 1:00 به مدت 20دقیقه

رادیو نمایش

پلاك سيزده

پلاك سیزده

مرد مسنی به اسم جمال كه شیفته ریحانه كه از جمال چندین سال كوچك تر است می شود و از او خواستگاری می كند اما ریحانه با یك شرط حاضر به ازدواج با جمال است....

كارگردان مجید حمزه
تهیه كننده اشرف السادات اشرف نژاد
نویسنده داریوش روحی
افكتور نازنین حسن پور
بازیگران:
حیدر صفدری
رامین پور ایمان
ماندانا اصلانی
محمد رضاعلی
ناهید مسلمی
حمید یزدانی
مجتبی طباطبایی
شمسی صادقی
امیر فرحان نیا
شهریار حمزییان
احمد لشینی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 2 خرداد

ساعت پخش برنامه: 1:00

مدت برنامه:20دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پلاك سیزده