پهلوان، پیل و پولاد از 3 اردیبهشت ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پهلوان، پيل و پولاد

پهلوان، پیل و پولاد

حاج محمد صادق بلور فروش به آداب پهلوانی در میان كعبه معروف است تا آنكه او از طرف شاه دعوت می شود تا با پهلوان سید حسن رزاز كشتی بگیرد حاج محمد صادق می داند كه این خواسته شاه برای به زمین انداختن رزاز است كه با شاه و دربار دشمن است...

🎬 كارگردان: رضا عمرانی
🎧تهیه كننده: شهلا نیساری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 3 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: ساعت 15:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پهلوان، پیل و پولاد