بی خوابی از 8 خرداد 06:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

بي خوابي

بی خوابی

ماجرای دختری كه دچار كابوس های وحشتناك شبانه است و بعد از آزمایشات فراوان دكتر او می خواهد تا از پدر و مادرش درباره قبل از 5 سالگی بپرسد و پدرش اعتراف می كند كه پدر و مادر واقعی او نیستند ...

كارگردان مجید حمزه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 8 خرداد

ساعت پخش برنامه: 06:15

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بی خوابی