رعنا از 16 خرداد 01:00 به مدت 20 دقیقه

رادیو نمایش

رعنا

رعنا

رعنا مادری با دوفرزند كه فكر می كند همسرش را از دست داده است در زمان رویارویی با عشق كودكیش به صورت اتفاقی متوجه رازی نهان از دخترش می شود...

كارگردان ایوب آقا خانی
تهیه كننده مهدیه تقی زاده
نویسنده مجید حیدری
صدا بردار فرزاد شریفی
افكتور نازنین حسن پور

بازیگران:
نوشین حسن زاده
محمد رضا قلمبر
سیما خوش چشم
علی میلانی
معصومه عزیز محمدی
امیر زنده دلان
احمد هاشمی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 16 خرداد

ساعت پخش برنامه: 01:00

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
رعنا