او چشم ما بود از 15 خرداد 19:30 به مدت 20 دقیقه

رادیو نمایش

او چشم ما بود

او چشم ما بود

حكومت اموی ناتوان شده و عده ای دست به شورش برداشته اند تا كاخ ستم را نابود كنند. ابوسلمه چند نامه می نویسد و از امام صادق(ع) می خواهد او را در این قیام همراهی كند. ولی امام(ع) قبول نمی كند خالد از این برخورد امام بسیار تعجب می كند و...

كارگردان نازنین مهیمنی
نویسنده اكبر خوردچشم
تهیه كننده اشرف السادات اشرف نژاد
گوینده محمد شریفی مقدم
افكتور محمدرضا قبادی فر
صدا بردار جعفر جودتی
بازگران:
مهدی نمینی مقدم
حمید یزدانی
محمد رضاعلی
سعیده فرضی
رامین پور ایمان
مجید حمزه
شهریار حمزیان
امیر زنده دلان
فریبا طاهری
احمد لشینی
محمد پورحسن
مینو جبارزاده
مونا صفی
حوا الهویی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 15 خرداد

ساعت پخش برنامه: 19:30

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
او چشم ما بود