ارنواز و شهرناز از 29 خرداد 02:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ارنواز و شهرناز

ارنواز و شهرناز

ارنواز و شهرناز دختران جمشید شاه پس از سقوط پدرشان از تخت شاهی، باكمك خاتونی به نام پریزاد ، برای در امان ماندن از خشم مردمان، درحجره ای در دالان مخفی كاخ شاهی پنهان شدند...

كارگردان رضا عمرانی
تهیه كننده اشرف السادت اشرف نژاد
نویسنده رشید بیگی
افكتور محمدرضا قبادی فر
صدا بردار حیدر صفدری
بازیگران
بهناز بستان دوست
كرامت رودساز
بهادر ابراهیمی
قربان نجفی
نگین خواجه نصیر
مهرداد مهماندوست
سینا نیكوكار
مجتبی طباطبایی
شیوا رفیعیان
حمید یزدانی
محمد شریفی مقدم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 29 خرداد

ساعت پخش برنامه: 02:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ارنواز و شهرناز